Cookie beleid SV Fortuna Wormerveer

De website van SV Fortuna Wormerveer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributie

Betaling contributies (leden) en donaties (donateurs)

Rekening voor contributiebetalingen = NL97 RABO 0107 5605 42 t.n.v. Fortuna Wormerveer. Vermeld altijd voor- en achternaam lid/donateur, het seizoen waarop de betaling betrekking heeft en, indien beschikbaar, het relatie- c.q. lidmaatschapsnummer.

Op het gebied van contributie-inning werkt Fortuna Wormerveer sinds september 2019 samen met Excellent Incasso uit Zaandam. Dit is een gerenommeerd kantoor dat zich ook richt op debiteurenbeheer voor sportverenigingen. De samenwerking verlicht de administratieve taken voor onze vrijwilligers.

Als vereniging zijn we voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de contributies en donaties. Wij zullen, samen met Excellent Incasso, onze contributievorderingen actief monitoren.

De leden/donateurs die het contributiebedrag/donateurschapbedrag zelf overmaken ontvangen een factuur per email vanuit Sportlink of per brief (als geen -goed- mailadres bekend is), met het verzoek het contributiebedrag/donateurschapbedrag over te maken naar NL97 RABO 0107 5605 42 t.n.v. Fortuna Wormerveer.

Voor vragen over uw contributiefactuur dient u contact op te nemen met Excellent Incasso via [email protected]


Belangrijk

Voor ouders/verzorgers die onvoldoende middelen hebben om hun kind (4 t/m 17 jaar) te laten sporten is er de mogelijkheid een beroep te doen op:

- MEEDOEN ZAANSTAD voor alle inwoners van Zaanstad; https://www.meedoenzaanstad.nl/
- JEUGDSPORTFONDS ZAANSTREEK voor alle inwoners van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan; https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

Via de weblinks krijgt u informatie over voorwaarden en wijze van aanvragen.

Contributie S.V. Fortuna Wormerveer

Contributie_23-24.gif


SV Fortuna Wormerveer – Contributiebepaling in het Huishoudelijk Reglement
Artikel 8, de ledencontributie en de donateursbijdrage

a) De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die op de algemene voorjaarsvergadering van de vereniging zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

b) De contributieperiode van de voetballeden, de badmintonleden en de donateurs is gelijk aan het boekjaar van de vereniging, zijnde 1 juli - 30 juni.

c) De contributieperiode van de tennisleden loopt van 1 april – 31 maart.

d) Met verwijzing naar artikel 13 van de statuten kunnen leden, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

e) Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

f) Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

g) Opzegging van het lidmaatschap inzake voetballeden en badmintonleden dient schriftelijk te geschieden vóór 1 mei van enig jaar. Opzegging van het lidmaatschap inzake tennisleden dient schriftelijk te geschieden vóór 31 december van enig jaar. Indien hier niet aan wordt voldaan, dient tevens de contributie van de eerstvolgende contributieperiode te worden voldaan.

h) Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat dit in geval van dispuut kan worden overgelegd.

i) De contributie wordt geïnd in jaarlijkse termijnen, waarbij ieder lid een factuur ontvangt. De leden hebben de keuze tussen zelf deze factuur betalen of de vereniging de contributie d.m.v automatische incasso te laten innen.

j) Donateurs ontvangen een jaarlijkse factuur. Donateurs  hebben de keuze tussen zelf deze factuur betalen of de vereniging de contributie d.m.v automatische incasso te laten innen. Donateurs kunnen te allen tijde hun lidmaatschap beëindigen, echter reeds betaalde seizoensbijdragen worden niet gerestitueerd.

k) Bij aanmelding als lid vóór het verstrijken van de helft van de contributieperiode is de volledige jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmelding als lid na het verstrijken van de helft van de contributieperiode is 50% van de jaarcontributie verschuldigd.

l) Ieder lid dient de betalingstermijnen aan te houden zoals voorgeschreven op de jaarlijks factuur.

m) De vereniging is gerechtigd een incassobureau in te schakelen indien een lid, na herhaalde verzoeken, blijft weigeren de contributie te betalen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!