Cookie beleid SV Fortuna Wormerveer

De website van SV Fortuna Wormerveer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Fair play protocol

Fair play protocol

Maatschappelijke waarden en fatsoensnormen
Fortuna Wormerveer is een sportvereniging waar maatschappelijke waarden en fatsoensnormen hoog in het vaandel staan en dus is wangedrag op en rond de sportvelden en in de clubgebouwen absoluut ontoelaatbaar.

Fair Play Gedragscode
In de “Fair Play Gedragscode” is aangegeven welk gedrag verwacht wordt van personen die op enigerlei wijze verbonden zijn met Fortuna Wormerveer.

Commissie Fair Play
Om adequaat op te kunnen treden tegen wangedrag en consistent passende maatregelen te kunnen nemen is met ingang van het seizoen 2014-2015 door het Hoofdbestuur de Commissie Fair Play (CFP) geïnstalleerd.

In de CFP hebben de volgende leden zitting: Vacature (voorzitter), Peter Verwer (secretaris), Nellie Veenings (vertrouwenspersoon), Rob Vaessen (lid) en Najima Maas (lid).

Ongewenst gedrag, Seksuele intimidatie, Vertrouwenspersoon
Indien je bij Fortuna geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie kan je, als je dat wenst, met die problemen terecht bij Nellie Veenings (06 24 70 41 41  / [email protected] zijnde de vertrouwenspersoon binnen de CFP.

Het is ook mogelijk misstanden of zorgen over gedrag binnen de sportwereld in Zaanstad anoniem te melden bij het Meldpunt Veilig Sportklimaat. Dat kan je doen door het meldformulier van de GGD in te vullen. Dat formulier vind je op www.ggdzw.nl/professionals/sport-en-vrijwilligersorganisaties/meldformulier-veilig-sportklimaat/
Wil je graag in contact komen met de vertrouwenspersoon van de GGD, stuur dan een email naar [email protected].
Bellen kan ook op de werkdagen van 9.00 tot 17.00 met 075 651 83 80.

Incidenten

Lichte overtredingen
Lichte en op zich zelf onschuldige overtredingen binnen het team, moeten worden opgepakt en afgehandeld door de betreffende leiders, trainers en commissarissen. Mocht dit niet afdoende zijn dan dient de CFP te worden ingeschakeld.

Onacceptabele gebeurtenissen
Indien zich onverhoopt onacceptabele gebeurtenissen voordoen zal het incident, door invulling van het “Meldingsformulier Incidenten”, moeten worden gemeld aan de CFP welke, na hoor en wederhoor, passende maatregelen zal kunnen opleggen aan degenen die zich niet hebben gehouden aan de fatsoensnormen.

Werkwijze
a. Melding door betrokkene(n) of door derde(n) middels het “Meldingsformulier Incidenten”,
b. Uitvoering van het Fair Play beleid door de CFP, te weten:
1. Voetbalbestuur en betrokkenen informeren dat een incident is gemeld,
2. Feiten inventariseren en vastleggen,
3. Hoor en wederhoor toepassen,
4. Gevoerde gesprekken vastleggen en communiceren met betrokkenen,
5. Passende maatregel(en) bepalen,
6. Voetbalbestuur en betrokkenen informeren over passende maatregelen,
7. Alle gegevens betreffende het incident registreren in het dossier “Incidenten”.

Beroep aantekenen
Tegen het besluit van de CFP kunnen betrokkenen in beroep gaan door binnen één week nadat het besluit kenbaar is gemaakt, schriftelijk beroep aan te tekenen bij de secretaris  van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur zal dat beroep binnen 7 werkdagen behandelen. De uitspraak van het Hoofdbestuur is bindend.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!